Fàs air clàr na gàidhlig ann an glaschu a’ toirt sealladh lèirsinneach air a’ ghàidhlig mar a bha agus mar a tha sa bhaile

A growing record of Gaelic in Glasgow to give a visual snapshot of what Gaelic, past and present, looks like in the city.

Scroll down

Àite

Place

Cànan

Language

Obair

Work

Sòisealta

Social